Algemene voorwaarden


Trailz043 is een Maastrichtse mountainbikevereniging met een bestuur en leden.

Mountainbiken is een risicosport. Door lid te worden van onze vereniging aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico’s en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Uiteraard proberen we de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 


Privacy:

In de ledenadministratie worden opgeslagen: naam, adres, woonplaats, telefoonnumer, emailadres en geboorte datum. Verder: soort lidmaatschap en betaalwijze. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de interne administratie en niet verstrekt aan derden voor commerciele doeleinden. De administratie is opgeslagen op de Google Drive, waarbij alleen de bestuursleden en de administrateur toegang hebben. Alleen de administrateur heeft toegang tot bankrekeningnummers en betaalwijze. Bij afmelding worden alle gegevens verwijderd.   


Aansprakelijkheid:

Deelname aan trainingen en tochten is volledig op eigen risico. Trailz043 nog het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de trainingen, tochten of het vervoer, ook niet voor veranderingen die door natuurlijke omstandigheden zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.


Deelname:

Het lid verklaart geen (overmatig) alcohol genuttigd te hebben en niet onder invloed van geestverruimende middelen of geneesmiddelen te verkeren tijdens de clinic, tocht of training. Het lid verklaart geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben zonder dit te melden en over een goede gezondheid te beschikken. Deelname is altijd voor eigen risico en eigen kosten. Jeudgleden van 8-15 jaar dienen door een van de ouders begeleid te worden.


Verzekering:

Het lid dient zelf een dekkende ongeval-, diefstal-, schade- en rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Voor deelname buiten eigen land is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.


Lidmaatschappen:

Lidmaatschappen zijn per 12 maanden en dienen 2 maanden voorafgaand aan een verlenging opgezegd te worden. De eerste contributie wordt per bank overgemaakt en daarna per automatische incasso. Hiervoor dient wel voor akkoord getekend te worden door het lid. Bij geen akkoord wordt jaarlijks een bedrag van €10,- bovenop het lidmaatschap gerekend.

 

Betaling/afschrijving van het lidmaatschaap zal rond eind januari van het jaar plaatsvinden en betreft de contributie van het gehele jaar.

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor medio december van het lopende jaar.

Opzegging van lidmaatschap in de loop van het jaar vindt geen restitutie plaats.