<< Terug naar overzicht

Wijziging in betaling van contributie

16-07-2018

De contributie van jouw lidmaatschap betaal je per kalenderjaar.
Ingeval van aanmelding nieuw lid wordt gevraagd de eerste keer zelf het verschuldigde bedrag over te maken.
Voor de daaropvolgende periode wordt verzocht de contributie per automatische incasso te laten plaatsvinden.
 
Degene die géén toestemming geeft voor automatische incasso betaalt 10 euro extra administratiekosten bovenop het gekozen lidmaatschap.
 
Beëindiging lidmaatschap wordt niet verrekend.
 
De aanleiding van deze wijziging is:
1) om de tijd die met het voeren van de ledenadministratie is gemoeid terug te dringen
2) de kosten voor het innen van de contributie laag te houden.
 
Het innen van contributie vindt plaats in de eerste week van januari.

 

Blijf op de hoogte middels facebook